Kvalita z Hlinecka na Svatojiřském jarmarku v Hlinsku

13. 4. 2016

Místní akční skupina Hlinecko se již tradičně chystá účastnit Svatojiřského jarmarku v neděli 24.4. 2016 konaného v památkové rezervaci Betlém Hlinsko.

MAS Hlinecko bude mít na jarmarku celý den stánek, kde budou prezentovány certifikované výrobky, služby a zážitky značkou Kvalita z Hlinecka. V odpoledních hodinách proběhne slavnostní předávání certifikátů novým držitelům. Podrobný program celého jarmarku je uveden v příloze.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie