Veletrh podpory podnikání Pardubice

15. 5. 2023

Zástupci MAS Hlinecko navštívili 11. května 2023 Veletrh podpory podnikání, který se konal na Krajském úřadě v budově bývalé Reálky v Pardubicích.

S příslušnými organizacemi konzultovali projektové záměry a podařilo se jim získat aktuální informace o dotačních i nedotačních titulech potřebných pro rozvoj podnikání v našem území.

http://www.mashlinecko.cz/_uploads/news/1557/ci_veletrh-podpory-podnikani_pardubice_medailonky-konzultujicichkopie1.pdf