Nekalé praktiky v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light

22. 2. 2023

Poslední dobou se vyskytly nekalé praktiky v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light, ať při pomoci s vyřízením žádosti, či poskytnutí milných informací. 

Nová zelená úsporám Light je program určený seniorům a domácnostem s nízkými příjmy. Byl připraven se záměrem maximálně omezit potřebu vlastních finančních prostředků na realizaci úsporných opatření, která mají pomoct ohroženým domácnostem snížit náklady na bydlení.

Z tohoto důvodu byla vytvořena poradenská síť, zahrnující stovky proškolených poradců z řad Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS, kteří bezplatně pomohou vyřídit vše, co žadatelé k podání žádosti a čerpání dotace potřebují. 

Žadatelům doporučujeme dobře zvážit, zda využijí nabídek firem zabývajících se zpracováním žádostí o dotace za úplatu, proškolení odborníci NZÚ Light jim poskytnou komplexnější službu, a to zcela zdarma

Zpracovní žádostí za úplatu i dalším nekalým praktikám se přímo věnuje novinový čálnek, který byl zveřejněn dne 17. 2. 2023 na zpravodajském portále novinky.cz zde naleznete jeho celé znění: https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-pozor-na-nove-praktiky-smejdu-zamerili-se-na-dotace-z-nove-zelene-usporam-light-40422770

 

 

Galerie