Proběhla Valná hromada

8. 12. 2022

Dne 1. prosince se uskutečnila od 15:30 do 17:00 hodin druhá Valná hromada Místní akční skupiny Hlinecko, z. s. v roce 2022.

Zápis z a prezentace jsou k nahlédnutí na našem webu v sekci Valná hromada (odkaz: http://www.mashlinecko.cz/__2019/news_detail?id=1514 ).