Proběhlo setkání Řídicího výboru MAP II

24. 11. 2022

 

Ve čtvrtek 24. listopadu od 14:00 proběhlo závěrečné setkání Řídicího výboru projektu MAP ORP Hlinsko II. Setkání proběhlo v posluchárně fyziky v Gymnáziu K. V. Raise a Středního odborného učiliště, na adrese Adámkova 55, 539 01 Hlinsko. 

Proběhlo o ohlédnutí za právě končícím projektem MAP II a předběžné plánování pro navazující MAP III. 

Členové Řídicího výboru projednali a chválili finální podobu Strategie MAP, Roční akční plán a Závěrečnou evaluační a sebehodnotící zprávu. Všechny schválené dokumenty a zápis ze setkání je k nahlédnutí na našem webu v sekci Setkání (odkaz: http://www.mashlinecko.cz/__2019/map-ii-setkani ).