Výzva k podávání projektů je ukončena

20. 6. 2013

První výzva roku 2013 byla ukončena, seznam podaných projektů je uveden v příloze. Obhajoby projektů proběhnou v úterý 25.6.2013 ve velké zasedací místnosti městského úřadu Hlinsko od 15-17 hodin a jsou přístupné veřejnosti.
Olga Ondráčková, manažerka MAS

Přílohy: