Seminář pro pedagogy Psychomotorické hry

13. 10. 2022

Ve čtvrtek 13. října 2022 proběhl v Regionálním školicím středisku REACH, SAVE CZ s.r.o. Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář s názvem Psychomotorické hry. Seminář vedla Mgr. Jana Macešková, která sama dříve několik let působila jako speciální pedagog a nyní se věnuje lektorské činnosti. 

Seminář byl zaměřen na využití psychomotorických her u dětí. Účastníci se seznámili s pojmem psychomotorika a s jednotlivými oblastmi, které psychomotorika rozvíjí. Naučili se hry do třídy i do tělocvičny, hry, které podporují zájem dětí o pohyb. Seznámili se s tradičními i netradičními materiály jako jsou šátky, kroužky z uzávěru PET lahví, střapce ze skartovaného papíru, terapeutický padák. Z celého semináře obdrželi metodický list s popisem her.

Paní lektorka ukázala účastníkům celou řadu velice zábavných her, které mají za úkol stmelit školní kolektiv, zpříjemnit dětem pobyt ve škole  a rozvíjet jejich dovednosti. 

Seminář se nesl v zábavném duchu, zúčastnilo se ho celkem 23 pedagogů z ORP Hlinsko. 

Přílohy:

Galerie