Diagnostika dítěte předškolního věku

16. 9. 2022

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 proběhl v Multifunkčním centru Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář pro pedagogy, který byl zaměřen na diagnostiku dítěte předškolního věku. Seminář vedla PaedDr. Iva Tomášková, která za svůj profesní život působila jako ředitelka MŠ, ZŠ, zabývá se dlouhobě publikační a lektorskou činností, má vlastní vzdělávací studio. 

Obsahem semináře bylo probrat diagnostické portfolio v mateřské škole, jeho význam a funkce. Představení, jaké jsou typy portfolií v předškolním vzdělávání. Jak pracovat s diagnostickým portfoliem. Pedagogická diagnostika se dělí na neformální a formální. Paní lektorka představila základní požadavky na diagnostickou činnost. Rozebrala etapy pedagogické diagnostiky, typy diagnostikování. Metody pedagogické diagnostiky. Rozebrala složky zrání x učení, školní zralost x školní připravenost – sem patří Diagnostické nástroje – PREDIKT – nástroj pro hodnocení pokroků dítěte v mateřské škole. Představila diagnostické nástroje podle paní Jiřiny Bednářové, záznamové archy a Klokanův kufr. Ukázala, jak pomocí nich zjistit úroveň vědomostí, schopností a dovedností dětí. Co by mělo dítě v určitém věku zvládat, co je nutné sledovat při posuzování školní zralosti dětí. Patří sem individuální vzdělávací plány pro děti, které potřebují individuální přístup. Shrnula, jak je možno těchto výsledků využít v předškolním vzdělávání dětí. Na seminář byl zapůjčen Klokanův kufr z MŠ Rubešova Hlinsko, účastníci si ho s paní lektorkou podrobně prohlédli a pobavili se o jeho maximálním využití při diagnostice dětí. 

Semináře se zúčastnilo celkem 15 pedagogů z ORP Hlinsko.  

Přílohy:

Galerie