Oddychová stezka Cesta Františka Kavána byla slavnostně otevřena

12. 9. 2022

V sobotu 10. září 2022 byla slavnostně otevřena oddychová stezka s názvem Cesta Františka Kavána. Příjemná atmosféra akce byla umocněna krásným počasím, dobrou náladou účastníků a dobovými kostýmy. Účastníci se sešli před Turistickým informačním centrem na Betlémě v Hlinsku, odkud se přemístili k první informační tabuli umístěné na stezce, kde proběhlo slavnostní přestřižení pásky spolu s doprovodným programem. Dále účastníci pokračovali k dalším pěti informačním tabulím a poté na Veselý Kopec, kde byl program zakončen.

Projekt byl realizován městem Hlinskem, Turistickým informačním centrem a Městským muzeem a galérií za finanční podpory Pardubického kraje a Místní akční skupiny Hlinecko.


 

Galerie