Setkání ředitelů škol z ORP Hlinsko

9. 9. 2022

Ve čtvrtek 8. září 2022 proběhlo Setkání ředitelů škol z ORP Hlinsko. Setkání se uskutečnilo od 14:00 do 16:00 hodin v Regionálním školicím středisku REACH, SAVE CZ s.r.o., Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko.

Na programu byly aktuality z předškolního a základního vzdělávání v podání Mgr. Marie Švadlenové, Mgr. Hany Pochobradské a Aleny Hellingerové z odboru školství Pardubického kraje. Metodickou podporu s digitalizací škol představil metodik z Národního pedagogického institutu Ing. Petr Nepustil. Budoucnost projektu MAP přiblížil Mgr. Lukáš Černík. Přítomní zástupci škol kladli přednášejícím četné dotazy. 

Setkání se neslo v příjemném duchu, zúčastnilo se ho celkem 33 účastníků.


 
 
 
 
 

 

Přílohy:

Galerie