V pondělí 25. 7. 2022 proběhlo Představenstvo MAS Hlinecko, z. s.

26. 7. 2022

V pondělí 25. 7. 2022 proběhlo Představenstvo MAS Hlinecko, z. s., které mělo na programu jediný bod, a to projednání akčního plánu SCLLD programového rámce Operačního programu Zaměstnanost plus a návrhu projektového záměru do výzvy č. 008. Akční plán i návrh projektu byl představenstvu podrobně představen ze strany vedoucího manažera MAS Jana Holečka (viz představení projektu). Následně představenstvo vše jednomyslně schválilo. Tím došlo k vyvrcholení cca ročních prací na přípravě daných podkladů a v dalších dnech bude vše podáno do systému Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí. O tom, zda MAS Hlinecko bude v dotační výzvě úspěšné se rozhodne během podzimu tohoto roku. 

foto

Přílohy: