Setkání podnikatelů

21. 3. 2016

V pondělí 14. března 2016 od 15:30 hodin uspořádala Místní akční skupina Hlinecko společně s Okresní hospodářskou komorou Pardubického kraje setkání s podnikateli.

Pan Pavel Adámek, předseda oblastní rady Chrudimsko seznámil přítomné s aktualitami pro rok 2016 a připravovanými školeními. Vedoucí pobočky Úřadu práce v Hlinsku, pan Petr Sádovský, informoval přítomné o stavu nezaměstnaných osob k 31. 12. 2015 v České republice a v regionu Hlinecka. Upozornil na změny v zákonech a poukázal na možné příspěvky na pracovní místa pro evidované osoby na pobočkách úřadů práce.

Manažerka Místní akční skupiny Hlinecko Olga Ondráčková prezentovala  možnost čerpání dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, upozornila na stav podaných žádostí a harmonogram plánovaných výzev v roce 2016.

Dále pokračovala přestavením možností podpory podnikatelů prostřednictvím Místní akční skupiny Hlinecko v letech 2016 až 2022. Podnikatelé se mohou u MAS se svými projekty ucházet v rámci definovaných výzev z Integrovaného regionální operační program, Program rozvoje venkova a Operační program Zaměstnanost.

Poté seznámila projektová manažerka Hana Rouhová přítomné s historií a vývojem regionální značky „Kvalita z Hlinecka“. Informovala přítomné o významu založení značky, v jakých oblastech je udělována, kdy proběhly první certifikace, jaké jsou k dispozici propagační materiály, a kde je značka propagována. Na závěr setkání upozornila na běžící výzvu pro udělování značky, která je vypsaná od 1. do 31. 3. 2016.

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie