Proběhl další seminář pro pedagogy s názvem Time management – efektivní plánování času

9. 6. 2022

Ve středu 8. června 2022 proběhl v Multifunkčním centru Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář s názvem Time management – efektivní plánování času. Tímto seminářem se ukončila série tří seminářů na psychologické téma, které si pro hlinecké pedagogy připravila paní lektorka Mgr. Helena Wiesenbergová. Myšlenka seminářů byla setkat se pouze v menším počtu a díky tomu se více zaobírat konkrétními dotazy a problémy účastníků. 

V semináři Time management předstvila paní lektorka účastníkům nejčastější zloděje času a dala jim návody, jak je zvládat. Naučila je, jak mají pracovat se svými prioritami a operativně je vyhodnocovat. Kždý účastník si zmapoval svou biokřivku běžného pracovního dne a pomocí Paretova pravidla si vyhodnoil, jak plánovat svůj čas a následně řídit sebe a komunikovat s druhými tak, aby svůj plán naplnil.

 

Semináře se zúčastnilo celkem 9 pedagogů ze základních a mateřských škol ORP Hlinsko.

Galerie