Proběhl další seminář pro pedagogy s názvem Rozvíjení čtenářské gramotnosti pomocí literatury pro děti a mládež

1. 6. 2022

V pondělí 30. 5. 2022 proběhl v Multifunkčním centru Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář pro pedagogy, který byl zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti pomocí literatury pro děti a mládež. Seminář vedla Mgr. Jarmila Sulovská. Paní lektorka má vystudovaný obor český jazyk – francouzský jazyk, působila jako didaktička na Katedře českého jazyka a literatury na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, je členakou expertní komise oborové didaktiky ČJL na Národním ústavu pro vzdělávání. Za svoji dlouhodobou pedagogickou praxi pracovala v ZŠ a SŠ a v roce 2001 jí byl francouzským ministerstvem školství udělen rytířský Řád akademických palem.

Cílem semináře bylo dát pedagogům návod jak zaujmout žáky v literární výchově vhodnými motivačními aktivitami, které zlepšují techniku čtení a současně vyvolávají potřebu čtení, ale současně nabídnout rozmanité spektrum námětů pro netradiční interpretaci literárních ukázek.

Semináře se zúčastnilo celkem 13 pedagogů z ORP Hlinsko.

 

Přílohy:

Galerie