Proběhl seminář pro pedagogy s názvem Worklife balance – rovnováha v životě a v práci

12. 5. 2022

Ve středu 11. května 2022 proběhl v kanceláři MAS Hlinecko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář s názvem Worklife balance – rovnováha v životě a v práci. Jednalo se o druhý ze tří seminářů na psychologické téma, které paní lektorka Mgr. Helena Wiesenbergová pro Hlinecké pedagogy připravila. Myšlenka seminářů je setkat se pouze v menším počtu a díky tomu se více zaobírat konkrétními dotazy a problémy účastníků. 

Účastníci si pomocí dotazníku, které jim paní lektorka rozdala, zmapovali, jak mají naplněné důležité oblasti svého života. Měli možnost si na základě vlastních závěrů vytvořit plán pro lepší rovnováhu, větší spokojenost, vyrovnanost a radost z každého dne. Popsali si svoji životní etapu a nastavili si možnosti, které povedou k větší kvalitě prožívání času. 

Semináře se zúčastnilo celkem 7 pedagogů ze základních a mateřských škol ORP Hlinsko.

Přílohy:

Galerie