Představenstvo MAS schválilo k podpoře projekty z PRV

4. 5. 2022

V úterý 3. května 2022 schválilo Představenstvo MAS Hlinecko k podpoře osmnáct projektů z 6. výzvy Programu rozvoje venkova v celkové výši dotace 6 124 021 Kč, více informací viz Seznam vybraných projektů z 6. výzvy PRV http://www.mashlinecko.cz/_uploads/content/615/seznam-vybranych-projektu-p-03_05_2022.pdf

 

Galerie