Proběhl seminář pro pedagogy s názvem Neurotické dítě v MŠ a ZŠ

28. 4. 2022

V úterý 27. dubna 2022 proběhl v Regionálním školicím středisku REACH, SAVE CZ s.r.o. Hlinsko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář s názvem Neurotické dítě v MŠ a ZŠ. Seminář vedla PhDr. Andrea Šmejdová, která dlouhodobě působí jako psycholog v Pedagogicko psychologické poradně v Pardubicích. 

Seminář byl zaměřen na posílení kompetencí pedagogů, které povedou k včasnému rozpoznání a detekci neuróz u dětí. Účastníci získali vědomosti o možnostech výchovného vedení a pedagogické intervence u dětí s neurotickými projevy.

Skoro každý účastník měl na paní psycholožku dotaz ohledně svého konkrétního dítěte, který s ním rozebrala. Dětí s neurotickými projevy přibývá, za poslední dva roky to z velké části zapříčinila on-line výuka. Děti mají strach chodit do školy, odvykly si být v kolektivu, což se projevuje různými neurotickými stavy.

Semináře se zúčastnilo celkem 19 pedagogů z MŠ a ZŠ ORP Hlinsko. 

Přílohy:

Galerie