Proběhl seminář pro pedagogy s názvem Praktická asertivita

14. 4. 2022

Ve středu 13. dubna 2022 proběhl v kanceláři MAS Hlinecko v rámci projektu MAP ORP Hlinsko II seminář s názvem Praktická asertivita. Seminář je první ze tří, které paní lektorka Mgr. Helena Wiesenbergová pro hlinecké pedagogy připravila. Myšlenka seminářů je setkat se pouze v menším počtu a díky tomu se více zaobírat konkrétními dotazy a problémy účastníků. 

Účastníci získali návody, jak zvládat emoce vlastní i druhých. Seznámili se základními principy asertivity, s rozdíly v agresivním, pasivním a asertivním jednání. 

Semináře se zúčastnilo celkem 7 pedagogů ze základních a mateřských škol ORP Hlinsko.

Přílohy:

Galerie