Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vyhlašuje VÝZVU

23. 2. 2016

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o udělení značky „Kvalita z Hlinecka" v následujících oblastech:

• Výrobky a produkty
• Ubytovací a / nebo stravovací zařízení
• Zážitky (zážitkem se rozumí unikátní a jedinečná nabízená služba občanům nebo návštěvníkům mimo stravovacích a ubytovacích služeb)

Zájemci o udělení značky si mohou podávat žádosti osobně v kanceláři MAS Hlinecko, z.s. (Máchova 1121, Hlinsko) v období od 1. března do 31. března 2016 v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin, kde jim bude poskytnuta bezplatná konzultace, případně mimo tyto hodiny po telefonické domluvě.

Certifikace výrobků a služeb proběhne začátkem měsíce dubna 2016. Oficiální předání certifikátů udělených značek se uskuteční 24. dubna 2016 na Svatojiřském jarmarku (Hlinsko - Betlém).
Žádosti pro všechny oblasti, stejně jako certifikační kritéria, mapa území MAS Hlinecka, a pokyny pro použití značky, jsou uveřejněny na webových stránkách www.mashlinecko.cz v záložce „Kvalita z Hlinecka".

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Rouhová, administrátorka značky
rouhova@mashlinecko.cz, tel.: 728 728 072

Cíle a zakládání principy regionálního značení:

Značka „Kvalita z Hlinecka" garantuje především regionální působnost výrobku nebo regionální exkluzivitu služby a také jejich kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Cílem udělování značky je podpora a propagace regionálních výrobců a výrobků z Hlinecka, zvyšování kvality regionální produkce, zvyšování pocitu sounáležitosti místních obyvatel s regionem a propagace regionu zejména v oblasti cestovního ruchu.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: