Jednání se zemědělskými a zpracovatelskými subjekty

22. 2. 2016

Ve čtvrtek 18. února uspořádala Místní akční skupina Hlinecko, z.s. setkání pro subjekty zabývající se zemědělskou nebo zpracovatelskou činností.

Na jednání byly představeny možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím výzev MAS Hlinecko z Programu rozvoje venkova, které jsou rozděleny do pěti opatření s celkovou alokovanou částkou 11,642 mil. korun. Následovalo krátké představení regionální značky Kvalita z Hlinecka s informací o plánovaném termínu vypsání další výzvy pro žadatele o udělení značky. Účastnici jednání si mohli prohlédnout ukázku výstupů z realizovaných projektů, byli seznámeni s činností a historií MAS a nechyběla ani ukázka certifikovaných výrobků značky Kvalita z Hlinecka.

Kancelář MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie