Školení pro žadatele

4. 6. 2013

Školení pro žadatele k výzvě MAS Hlinecko, o.s. se uskuteční na MěÚ ve velké zasedací místnosti v pondělí 10.6.2013 od 15 do 17 hodin.

Na školení budou žadatelé provedeni výzvou, seznámeni s jejími podmínkami, přílohami a preferenčními kritérii.
Připomínáme termín odevzdávání vypracovaných žádostí, a to 18. a 19. června od 8 do 16 hodin.

Olga Ondráčková, manažerka MAS Hlinecko, o.s.