Tvorba místního akčního plánu pro území ORP byla odstartována

12. 2. 2016

Ve čtvrtek 11. 2. proběhlo druhé setkání aktérů působících ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let, jehož předmětem byl Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Hlinsko.

Tento plán bude mít stěžejní význam pro identifikaci potřeb vzdělávacích subjektů, rozvoj spolupráce mezi nimi a uchopení nejnovějších trendů v zlepšení vzdělávání dětí a mládeže. Na programu schůzky bylo seznámení účastníků s dalšími postupy k vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v regionu a sestavení Řídícího výboru, který bude v tomto případě hlavním rozhodovacím orgánem.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie