Pozvánka k setkání se zemědělci

9. 2. 2016

Dovolujeme si Vás pozvat na Setkání k představení možností čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova prostřednictvím výzev MAS Hlinecko, které se uskuteční ve čtvrtek 18. února 2016 v 15 hodin ve Velké zasedací místnosti na MěÚ Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.

Setkání je určeno především pro zemědělce, výrobce potravin v živočišné i rostlinné výrobě a zpracovatele dřeva.

Na programu budou především informace o financování projektových záměrů v těchto oblastech:

1. Rozvoj výroby a činností zaměřených na rozšíření regionálních výrobků,
2. Podpora zemědělských podniků hospodařících v rostlinné nebo živočišné výrobě,
3. Investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.


Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Těší se na Vás projektový tým MAS Hlinecko.

Galerie