Proběhl seminář Vývoj dětské kresby

16. 11. 2021

V úterý 16. listopadu 2021 proběhl v prostorách Regionálního školicího střediska REACH, Save s.r.o. Hlinsko seminář s názvem Vývoj dětské kresby vedený Mgr. Svatavou Vyhlídalovou. 

Paní lektorka představila vývoj dětské kresby a srovnání s jednotlivými věkovými normami - vývoj znaků v dětské kresbě s ohledem na školní zralost. Porovnala rozdíl mezi dětskou kresbou a dospělou kresbou. Uvedla jaký je vliv školy na vývoj kresby a dalších grafomotorických dovedností. Jak se v kresbě dítěte projevuje to, že je neúspěšné, že se mu nedaří v učení. Popsala, co nám kresba vypovídá o sebevědomí dítěte. 

Rozebrala, jak se v ní odráží porucha ADHD a specifické poruchy učení dětí. Seznámila účastníky se základními informacemi o tom, co by měl pedagog vědět, když dostává do rukou grafomotorické dětské výtvory. Ukázala co má dítě kreslit v kterém věku. Paní lektorka pro zajímavost řekla účastníkům co znamená když dítě upřednostňuje používání určité barvy. Co to značí o jeho psychice.

Paní lektorka závěrem shrnula, že vyučující stejně jako rodiče mají v kresbě pátrat po tom, zda vývoj dítěte upozorňuje v jeho kresbách na vývoj harmonický nebo disharmonický. Tím se dají odhalit různá vývojová opoždění, traumata i harmonický život. Pak nám kresba umožňuje nalézt cestu pro šetrnou nápomoc při získání, dovedností, znalostí, návyků, umožňuje lépe reagovat na potřeby dítěte, zda potřebuje pomoc specialisty, který by se zabýval jeho problémy. 

Semináře se zůčastnilo 21 pedagogických pracovníků z mateřských a základních škol ORP Hlinsko II.

Přílohy:

Galerie