MAS Hlinecko jako nositel projektu MAP III

11. 10. 2021

 

MAS Hlinecko je v současnosti nositelem projektu MAP II, který probíhá od 1. 12. 2018 a končit bude 1. 12. 2022. Místní akční skupina Hlinecko, z.s. na něj plánuje navázat projektem MAP III, na nějž je třeba začít připravovat žádost. Součástí žádosti je i projednání jejího budoucího realizátora. Kancelář MAS Hlinecko již oslovila všechny školy v území, zřizovatele škol a i ostatní další potenciální nositele z SO ORP Hlinsko. Žádný z oslovených subjektů neprojevil nesouhlas s tím, aby v navazujícím období byla nositelem MAP III opět kancelář MAS Hlinecko. 

 

V případě dotazů a připomínek nás do pátku  15. 10. 2021 neváhejte kontaktovat. 

 

Mgr. Lukáš Černík, hlavní projektový manažer MAP ORP Hlinsko II

kontakt:

cernik@mashlinecko.cz

tel. 777 208 790