Pardubický kraj vyhlásil dotační výzvu na startovací vouchery pro podnikatele

11. 10. 2021

Pardubický kraj vyhlásil dotační výzvu na startovací vouchery pro podnikatele. Bližší informace naleznete na odkazu: Milion korun ve startovacích voucherech pro začínající podnikatele z Parádního kraje - Parádní kraj (paradnikraj.cz)

Žádosti lze podávat od 11. 10. 2021 do 27. 10. 2021 do 12:00 hodin. 

Jak požádat o startovací voucher?

Žadatel povinně zkonzultuje svůj podnikatelský záměr dle pokynů poskytovatele dotace. Konzultace musí být provedena nejpozději 5 pracovních dnů před podáním žádosti. Výstupem konzultace je Potvrzení o absolvování povinné konzultace podnikatelského projektu, které vyplní a podepíše konzultant (uveden v příloze č.2 Výzvy).

 

Kontaktními osobami jsou: Mgr. Miroslav Smejkal, tel: 466 026 306, e-mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz a Ing. Petr Bořek, tel: 466 026 322, e-mail: petr.borek@pardubickykraj.cz.

 

 

 

 

foto