Jednání Valné hromady per rollam 25. 8. 2021 až 27. 8. 2021

30. 8. 2021

Páté jednání Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2021. Jednání proběhlo od 25. 8. 2021 od 11:30 hodin do 27. 8. 2021 do 11:00 hodin

korespondenční formou (e-mailem) s hlasováním per rollam. 

Přílohy: