Připomínkujte nám Koncepční část strategie MAS Hlinecko

19. 8. 2021

Naše Místní akční skupina Hlinecko, z.s. se v letošním roce připravuje na příští programové období EU 2021-2027. Abychom se mohli ucházet o dotace z fondů EU, musíme zpracovat strategii rozvoje území na toto období. První část strategie, jejíž struktura a rozsah je dán Ministerstvem pro místní rozvoj, naleznete v příloze této zprávy. V případě připomínek k jejímu znění je možné napsat na na e-mail groulikova@mashlinecko.cz, nebo telefonicky kontaktovat Ing. Lenku Šustrovou, tel. 606 122 349, a to nejpozději do středy 25. srpna do 10:00 hodin.

Kancelář MAS Hlinecko 

foto

Přílohy: