Pozvánka na sérii besed s paní psycholožkou PhDr. Ludmilou Filipovou

18. 8. 2021

Místní akční skupina Hlinecko si dovoluje Vás srdečně pozvat do Kavárny MFC na besedy s paní psycholožkou PhDr. Ludmilou Filipovou.

Semináře budou pořádány od října a budou určeny pro pedagogy, rodiče i širokou veřejnost. Byla vybrána témata, která jsou přínosná pro každodenní život. Součástí seminářů bude snaha porovnat odborné poznatky s možnostmi v regionu, ve kterém žijeme, a hledat odpověď na otázku, co můžeme ze známého prostředí vytěžit pro svoje duševní zdraví. Semináře povede paní PhDr. Ludmila Filipová, psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně v Hlinsku.

Jak sama uvádí: ,,Je mi blízká myšlenka celoživotního vzdělávání, proto jsem spojila poznatky aplikované psychologie se svými letitými zkušenostmi z poradenské praxe. Vybraná témata nejsou z hlediska obsahu ničím novým, ale platí pro ně to, co známe z hudebního světa: když hraje orchestr známou skladbu s různými dirigenty, tak má pokaždé svůj rukopis.“ 

Případné dotazy a přihlášky na: grouliko@mashlinecko.cz 

foto