Výzva Pardubického kraje na Kreativní vouchery

21. 7. 2021

Pardubický kraj vyhlásil  výzvu na kreativní vouchery. Smyslem výzvy je podpořit podnikatele z problémových regionů, tím, že dostanou dotace na zlepšení svého marketingu nebo PR (reklama, web, etikety, nový design provozovny nebo výrobku,atd.)

Výše dotace je 80% (min. 30 tis. Kč – max. 70 tis. Kč)

Příjem žádostí končí 30. 7. 2021

Mohou žádat jen podnikatelé z problémových regionů - viz tato mapa
Dodavatel kreativních služeb musí být fyzické nebo právnické osoby z databáze kreativců
Projektový záměr je třeba ještě před podáním (7 pracovních dní před doručením žádosti na PK) konzultovat s některou z kontaktních osob: miroslav.smejkal@pardubickykraj.czondrej.tusl@rrapk.czjan.gregor@rrapk.cz
Více info zde: https://paradnikraj.cz/podnikam/kreativni-voucher/pro-firmy/ .

foto