MAS Hlinecko vydala knihu sakrálních staveb

14. 1. 2016

Místní akční skupina Hlinecko vydala knihu o historii sakrálních staveb v jejím území. Kniha popisuje 145 sakrálních staveb, památek a drobných objektů, které lze nalézt na území MAS Hlinecko.

Při získávání historických informací bylo osloveno mnoho občanů, institucí, farností, historiků, kronikářů a dalších znalců historie z regionu.
Každé památce je vždy v knize věnována dvoustrana s popisem aktuálního stavu objektu, fotografiemi a historií památky. Dozvíte se v ní také o významu symbolů křížů v historii, nechybí ani popis jednotlivých částí křížů a přehled jejich typů.
Knihu obdrželi všichni členové MAS a dále byla distribuována do jednotlivých obcí, knihoven,
škol, školek a farností v regionu. Kniha bude také umístěna v elektronické verzi na webu místní akční skupiny a dále na webových stránkách obcí.

Knihu je možné si zakoupit v kanceláři Místní akční skupiny Máchova 1121, Hlinsko a Turistickém informačním centru v Hlinsku na Betlémě za částku 250 Kč.

Kancelář MAS Hlinecko

foto