Rozhodujme o svém regionu SAMI ! ( ANKETA)

2. 4. 2013

Místní akční skupina Hlinecko, o.s. připravuje v současné době tzv. Integrovanou strategii rozvoje svého území na období 2014-2020 (zkráceně ISÚ, územím se rozumí území MAS Hlinecko, o.s.- viz mapka regionu MAS).

Tato strategie je důležitým dokumentem pro celé území a nepostradatelným dokumentem pro získání finanční podpory z EU, které jsme členy, a která může právě zvýšení úrovně jednotlivých území v ČR podpořit. V takové strategii mají možnost si sami obyvatelé daného území, podnikatelé, senioři, ale i studenti nebo zaměstnanci firem formulovat- CO JEJICH REGION POTŘEBUJE KE SVÉ PROSPERITĚ. Aby bylo možné region do budoucna podpořit, potřebujeme znát jeho „slabiny“, jeho „potřeby“, ale i jeho „možnosti a limity“. Od toho je zde také EU, které jsme jako ČR již od roku 2004 členy, která funguje na bázi partnerství jednotlivých států, ale také solidarity, a která se snaží slabším regionům, které ještě nejsou na průměrné evropské úrovni, pomoci na průměrnou nebo i nadprůměrnou úroveň. V České republice jsou všechny kraje (vyjma kraje hlavní města=Město Praha) na podprůměrné úrovni. Proto i MAS Hlinecko, o.s. jako součást okresu Chrudim a součást Pardubického kraje, který je komplexně spolu s krajem Libereckým a Královéhradeckým v tzv. NUTS II Severovýchod, má nárok na podporu v letech 2014-2020. Abychom ji však mohli získat, je povinna MAS Hlinecko připravit korektní průzkum, který bude vyjadřovat potřeby jednotlivých skupin obyvatel. MAS je povinna ze svého území získat důvěryhodný vzorek respondentů (účastníků ankety), kteří se upřímně vyjádří, co potřebují. Vzorek, který ukáže, jakou formou se „k prosperitě“ naše území máme dostat a co je třeba podpořit, aby se v našem území lépe žilo, pracovalo, bydlelo, ale i podnikalo nebo oddychovalo. Zkrátka a dobře- abychom na Hlinecku rádi žili a neměli se potřebu stěhovat. Za prací, za kulturou anebo za vzděláním. Materiál, získaný výsledky dotazníkového průzkumu v regionu, bude srovnán s charakterem a možnostmi našeho území, jeho silnými i slabými stránkami a jeho příležitostmi a vhodnými směry prosperity. Všechny dotazníky budou zodpovědně zpracovány a jejich výsledky projednány s veřejností. Veřejnost, která je aktivní, a má chuť cokoli na svém území změnit, bude mít možnost se zapojit do tzv. komunitního projednávání strategie. Bude mít možnost se vyjádřit ke zjištěným výsledkům za jednotlivé oblasti, které budou pracovními skupinami členů MAS zpracovány. Výsledný materiál bude sloužit pro možnost čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro region naší MAS (tedy hlavně pro život občanů v regionu) v následujících letech. Rádi bychom znali Váš názor na současnou situaci života v obcích naší MAS, Vaše náměty na budoucí rozvoj obce, ve které žijete a jejího okolí. Pomozte nám a vyplňte, prosím, následující dotazníky- dotazník pro obyvatele regionu a on-line dotazník pro podnikatele v regionu. Olga Ondráčková, manažerka MAS Hlinecko, o.s.

Dotazník pro podnikatele regionu MAS Hlinecko

Přílohy:

Galerie