P. F. 2016

1. 1. 2016

Děkujeme všem příznivcům, členům místní akční skupiny a partnerům za výbornou a plodnou spolupráci v roce 2015 a do roku 2016 přejeme všem mnoho osobních i pracovních úspěchů.

za MAS Hlinecko

Olga Ondráčková, manažerka MAS

Galerie