Místní akční skupina Hlinecko získala osvědčení

8. 12. 2015

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. získala osvědčení o splnění standardů MAS a naplňuje tak požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Získání osvědčení je splnění jedné z podmínek pro úspěšné čerpání dotací z Evropské unie.

Kancelář MAS Hlinecko

foto