MASka podporuje letní kempy pro děti

18. 6. 2021

MAS Hlinecko uspělo u MŠMT s žádostí na finanční podporu kempů pro děti v regionu!

Během letních prázdnin proběhne v Hlinsku, Včelákově a Pokřikově celkem deset kempů pro v součtu minimálně 150 dětí školního věku s tím, že některé budou pobytové a jiné příměstské. Cílem je posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky, které byly narušeny uzavřením škol kvůli pandemii COVID-19. Z dotace 450 000 Kč bude hrazena odměna pro vedoucí, občerstvení a další nutné výdaje. Věříme, že podporou kempů pomůžeme mládeži k návratu do normálního života!

Realizace Letních kempů bude podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kancelář MAS Hlinecko

foto