Jednání Představenstva per rollam 14. 6. až 15. 6. 2021

17. 6. 2021

Od 14. 6. 2021 od 12:00 hodin do 15. 6. 2021 do 14:00 hodin proběhlo korespondenční formou (e-mailem) per rollam jednání Představenstva.

Pozvánku a zápis z jednání naleznete v příloze.

Přílohy: