Proběhlo hlasování Řídicího výboru MAP ORP Hlinsko II

31. 5. 2021

Řídicí výbor jednohlasně schválil dvě evaluační zprávy a strategický rámec, který byl aktualizován a doplněn o nové investiční záměry škol a institucí nemálního vzdělávání. 

Schválené dokumenty a zápis z jednání k nahlédnutí zde: http://www.mashlinecko.cz/__2019/map-ii-setkani