Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě

25. 11. 2015

Manažeři MAS Hlinecko se 18.11.2015 v Českých Heřmanicích zúčastnili závěrečné konference a workshopu k projektu SMS ČR "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů".

Program workshopu a konference byl zaměřen na možnosti čerpání dotací z operačních programů určené pro obce. Dále se řešila problematika komunitních center v obcích, likvidace biologicky rozložitelného komunitního odpadu, spolupráce obcí v MAS nebo aktuální informace o změně RUD.

Na konci workshopu byly prezentovány výsledky projektu a byla představena metodika spolupráce obcí v MAS a publikace Jak se Vám líbí náš venkov.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie