Jednání Výběrové komise 20. a 24. 5. 2021

25. 5. 2021

Ve čtvrtek 20. května a v pondělí 24. května 2021 se konala jednání Výběrové komise.

Pozvánky, prezenční listiny a zápis jsou přílohou této zprávy.

Přílohy: