Pozor bylo zahájeno hlasování o tři nejkrásnější obrázky ptáčků v soutěži Mateřských škol ke Dni Země!

17. 5. 2021

Zahajujeme hlasování o tři nejkrásnější obrázky ptáčků v soutěži Mateřských škol ke Dni Země.

Hlasovat můžete od dnešního dne 28. 5. 2020 do 15:00 hodin na http://www.mashlinecko.cz/hlasovani-ptaci-budky/ .

SOUTĚŽ JE ORGANIZOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU FINANCOVÁNÉHO Z OP VVV S NÁZVEM MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP HLINSKO II S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.