Rozhovor s PaedDr. Zdeňkem Martínkem na téma šikany

3. 5. 2021

V rámci jednoho z webinářů k nám se svojí přednáškou zavítal PaedDr. Zdeněk Martínek, s účastníky probíral téma šikany na školách. Vzhledem k zázažnosti problematiky jsme se rozhodli udělat s panem lektorem krátký rozhovor a zprostředkovat ho i těm, kteří být na semináři nemohli.  

Přílohy: