Aktivita pro mateřské školy: sdílení Klokanových kufrů

22. 4. 2021

Co je Klokanův kufr?

,,Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá, odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a nachází řešení."

Tři kusy těchto kufrů byly pořízeny pro potřeby mateřských škol a budou fungovat ve sdíleném režimu mezi zapojenými školami. Na počátku této aktivity proběhne prvotní školení pedagogů, kde bude vysvětlená metodika práce s touto didaktickou a diagnostickou pomůckou. V průběhu realizace bude probíhat průběžný monitoring, sdílení zkušeností mezi pedagogy i mezi školami a aktivita nabízí také potenciál pro další školení či účast odborníka přímo ve výuce.

 

 

 

Akce je organizována v rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.

Galerie