Pozvánka na valnou hromadu

24. 11. 2015

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. Vás zve na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 2. 12. 2015 v 15:30 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ na Poděbradově náměstí v Hlinsku.

Kancelář MAS Hlinecko

foto