Vyhlášení Výzvy Kvalita z Hlinecka

16. 4. 2021

MAS Hlinecko vyhlásilo VI. Výzvu pro získání regionální značky Kvalita z Hlinecka. Bližší informace naleznete v pravidlech výzvy.

Přílohy: