Jednání Valné hromady per rollam 9. 4. 2021 až 13. 4. 2021

14. 4. 2021

Třetí jednání Valné hromady Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. v roce 2021. Jednání proběhlo od 9. 4. 2021 od 13:30 hodin do 13. 4. 2021 do 12:00 hodin

korespondenční formou (e-mailem) s hlasováním per rollam. 

Přílohy: