Proběhl webinář na téma Slovní hodnocení – přednosti, úskalí, praktické tipy

6. 4. 2021

Dne 1. 4. 2021 proběhl od 13:00 do 16:30 hodin webinář na téma Slovní hodnocení – přednosti, úskalí, praktické tipy. Webinář vedla paní lektorka Mgr. Martina Černá. Paní lektrorka se již 16 let zabývá logopedií, surdopedií, poruchami učení DO MŠ a MC, zároveň poskytuje poradenstí pro rodiče. Slovní hodnocení sama používá při své práci učitelky prvního stupně ZŠ. Webináře se zúčastnilo 13 pedagogických pracovníků.


foto