Soutěž ke dni Země

22. 3. 2021

MAS Hlinecko pořádá Soutěž pro mateřské školy o nejkrásnější obrázek ptačků ke dni Země 22. 4. 2021.

Soutěž je organizována v rámci projektu financovaného z OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II. s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.

Bližší informace jsou uvedeny v popisu soutěže.

Přílohy:

Galerie