AVÍZO výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova

10. 3. 2021

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásí 22. 3. 2021 pátou výzvu z Programu rozvoje venkova ve výši dotace 4 878 217,- Kč.

Žadatelé budou moci podávat projekty od 24. 3. 2021 do 22. 4. 2021 prostřednictvím Portálu farmáře ve Fichi č. 7 Podpora rozvoje života na venkově (Článek 20  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech a) Veřejná prostranství v obcích, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). 

Bližší informace naleznete na webu MAS pod odkazem Výzvy - Program rozvoje venkova - výzva č. 5  http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy-prv-5

Na webinář pro žadatele, který proběhne 23. 3. 2021 od 14:00 do 16:00 hodin online formou (odkaz na připojení k webináři bude zveřejněn na webu MAS u příslušné výzvy, viz odkaz výše) zveme všechny zájemce o podání žádosti o dotaci.

Kancelář MAS Hlinecko

foto