Připravujeme společně s MAS SKCH a ČMKOS setkání s podnikateli

5. 3. 2021

Podnikáme na venkově

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. a MAS Hlinecko, z.s. ve spolupráci s ČMKOS Pardubického kraje připravuje setkání s podnikatelskými subjekty z území uvedených MAS.

1. setkání pro podnikatele a zaměstnavatele MAS SKCH a MAS Hlinecko se uskuteční 25.3.2021 od 17 hodin

Registrace  zde: kontakt@masskch.cz, groulikova@mashlinecko.cz, po registraci vám bude zaslán přihlašovací link.

Program:

Kdo a jak může pomoci malým a středním podnikatelům při rozvoji jejich činnosti nebo při zahájení podnikání

MAS – s čím vám poradí a pomůže a  nové dotační období 2021-2027

Zkušený územní partneři informují-  Hospodářská komora Chrudim, ČMKOS

Nové cesty podpory podnikatelů v-malých městech a obcích- P-PINK, Smart Akcelerátor Pk,

 

Vyplněním dotazníku zjišťujeme předběžný zájem podnikatelských subjektů v území o čerpání dotací v jednotlivých operačních programech a oblastech podpory (A, B, C, D). 

Kontaktní údaje v úvodu slouží k tomu, abychom Vám, v případě zájmu, mohli poskytnout bezplatnou konzultaci.

Dotazník Průzkum zájmu o podporu v OP 2021-2027

Bližší informace o vyhlášených výzvách v tomto období

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. naleznete na webu https://www.masskch.cz/vyzvy-mas/ a MAS Hlinecko, z.s. http://www.mashlinecko.cz/__2019/vyzvy

Přílohy: