On-line setkání zájemců o čerpání podpory příměstských táborů prostřednictvím MAS

16. 2. 2021

MAS Hlinecko se připravuje na čerpání prostředků z EU v programovém období 2021-2027, kde bude možné mimo jiné podpořit fungování příměstských táborů pro děti na prvním stupni základních škol - dotací na mzdy vedoucích a drobné vybavení. Organizátory příměstských táborů mohou být střediska volného času, spolky a školy (předpokládaná spoluúčast 5 %) a obce (předpokládána spoluúčast 15 %). V tuto chvíli se vytváří plán čerpání finančních prostředků z Operačního programu Zaměstnanost+.

Na základě příprav plánu uspořádala MAS Hlinecko pro možné zájemce o příměstské tábory on-line setkání, které se uskutečnilo dne 15. 2. 2021 od 15:00 do 15:30 hodin.

Na setkání bylo vysvětleno, jak by příměstské tábory fungovaly a byl zjištěn předběžný zájem o pořádání táborů v regionu.

foto